လိုခ်င္လွ်င္.... ဆင္းရဲသည္.... မလိုခ်င္လွ်င္.... ခ်မ္းသာသည္.....
ဆရာေတာ္အရွင္ရာဇိႏၵ ရေဝႏြယ္(အင္းမ) ၏ ဒါနပါရမီ တရားေတာ္ႏွင့္ ဒြိပိဋကဆရာေတာ္ အရွင္ေနမိႏၵာဘိဝံသ၏ အရွိကို အသိႏွင့္ၫိွပါ တရားေတာ္ကုိ နာယူႏိုင္ပါသည္။

သီလပါရမီတရားေတာ္...

ဆရာေတာ္အရွင္ရာဇိႏၵ ရေဝႏြယ္(အင္းမ)၏ သီလပါရမီတရားေတာ္..


MusicPlaylist

Saturday, January 7, 2012

ေျခာက္ျပစ္ကင္း
တစ္ခါကရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၾကည့္ျမင္တိုင္(ေၾကးျမင့္တိုင္) အမ်ိဳးသမီးေက်ာင္း ဆုေပးပြဲတြင္ ေငြတိုက္ဘဏ္တိုက္ ဘက္၌ကၽြမ္း က်င္ေသာ ဦးခင္အမည္ရိွသူ ကၽြႏ္ုပ္၏မိတ္ေဆြ သည္ စကားေျပာေလသည္၊ သို႔ေျပာရာ၌ “ေျခာက္ျပစ္ကင္း”ဥပမာ ပံုတစ္ခုထည့္၍ ေျပာရာ အလြန္မွတ္ဖြယ္ေကာင္းေလသည္၊ ထိုပံု၏သေဘာ သြားအဓိပၸါယ္ေပၚေအာင္ ေအာက္တြင္ေရးျပပါအံ့။