Thursday, April 16, 2009

တိုက္ပြဲဝင္သံခ်ပ္....( ေအာ္ရီိဂြန္)

ေပါ့လန္းေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားမွ အတာသႀကၤန္ပြဲတြင္ စုေပါင္းတင္ဆက္ခ့ဲၾကေသာ သံခ်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသံခ်ပ္ကို ေရးသားခဲ့သူကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတေယာက္ျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္ မစန္းစန္းေမာ္ျဖစ္ပါတယ္...။

ေခတ္ စနစ္ကို အျပဳသေဘာျမင္

No comments: